Zwrot / Wymiana / Reklamacja

ZWROT

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z dn. 31 marca 2000 roku) oraz art. 27 Prawa konsumenckiego, Kupujący dokonując transakcji na odległość ma prawo do zwrotu produktu bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki.

W skrócie:
Kupujący rozumiany jako Konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca zakupu na użytek prywatny ma prawo do zwrotu zakupu dokonanego na odległość za zachowaniem prawa do zwrotu w wysokości wartości zakupu oraz najniższego z możliwych, jaki oferował Sprzedający kosztu dostawy. Nie przysługuje tu prawo do zwrotu kosztów dodatkowych, jak podwyższony koszt wysyłki za pobraniem, czy inny droższy z oferowanych, wybrany przez Kupującego. Kupujący dokonujący zakupu związanego z działalnością gospodarczą udokumentowanego fakturą VAT również ma prawo do zwrotu produktu, jednak nie dotyczy go Prawo konsumenckie i nie przysługuje mu zwrot kosztów wysyłki, a jedynie zwrot kosztów samego zakupu.

Zwracany przedmiot powinien być:

 • nowy, nie używany,
 • wolny od obcych zapachów (nikotyna, perfumy),
 • w oryginalnym opakowaniu, z załączonymi metkami,
 • zapakowany estetycznie, w formie, w jakiej otrzymał go klient (niedopuszczalne jest odesłanie potarganych produktów perukarskich)
 • włosy wystylizowane nie mogą być wyczesane (np loki muszą mieć zachowaną formę oryginalnego skrętu),
 • pasma mające fabryczne wiązanie nie mogą być rozpieczętowane (rozwiązanie fabrycznie połączonego kompletu jest równoważne oderwaniu metki)

Kupujący odsyła produkt do zwrotu na własny koszt i odpowiedzialność. Zwrot produktu nie może być w formie przesyłki pobraniowej.

Dokonując zwrotu należy odesłać produkt, dowód zakupu i bezwarunkowo pisemne Oświadczenie o odstąpieniu od zakupu według wzoru dostępnego na stronie htts://www.sagatia.pl/dokumenty/odstapienie.od.zakupu.pdf

Rozliczenie następuje na wskazany w oświadczeniu rachunek bankowy, lub przekazem pocztowym (w przypadku tej formy zwrotu od wysyłanej kwoty będzie naliczona opłata za przekaz w wysokości 1% wartości przekazu + 5,00 zł). Szczegółowe zasady realizacji zwrotów są zapisane w Regulaminie sklepu §4 Prawo do odstąpienia od umowy

WYMIANA

W skrócie:
Na życzenie Klienta produkt może być wymieniony na inny z pominięciem procedury zwrotu. Wymieniając produkt Kupującemu-Konsumentowi nie przysługuje prawo odzyskania kosztu przesyłki. Kupujący odsyła produkt na własny koszt i ryzyko i jest obciążony kosztami wysyłki wymienionych produktów. W celu realizacji procedury wymiany Kupujący wysyła: produkt do wymiany, dowód zakupu oraz Wniosek wymiany produktu według wzoru dostępnego na stronie https://www.sagatia.pl/dokumenty/wymiana.produktu.pdf

Odsyłany do wymiany przedmiot powinien być:

 • nowy, nie używany,
 • wolny od obcych zapachów (nikotyna, perfumy),
 • w oryginalnym opakowaniu, z załączonymi metkami,
 • zapakowany estetycznie, w formie, w jakiej otrzymał go klient (niedopuszczalne jest odesłanie potarganych produktów perukarskich)
 • włosy wystylizowane nie mogą być wyczesane (np loki muszą mieć zachowaną formę oryginalnego skrętu),
 • pasma mające fabryczne wiązanie nie mogą być rozpieczętowane (rozwiązanie fabrycznie połączonego kompletu jest równoważne oderwaniu metki)

Szczegółowe zasady realizacji wymian są zapisane w Regulaminie sklepu §5 Wymiana produktu

REKLAMACJA

W skrócie:
Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji na przedmioty zakupione w sklepie, ale wszystkie produkty są objęte odpowiedzialnością Sprzedającego z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Jeżeli Kupujący otrzyma produkt niezgodny z zamówieniem: ilość, rodzaj, lub cechy, o ile takie były podane na karcie produktu (dotyczy kodu koloru), lub produkty posiadają wady fabryczne Kupujący odsyła paczką pocztową priorytetową produkty wraz z dowodem zakupu i Protokołem reklamacyjnym dostępnym na stronie https://www.sagatia.pl/dokumenty/protokol.reklamacyjny.pdf. Sprzedający w regulaminowym czasie rozpatrzy wniosek i jeżeli jest on zasadny zwróci Kupującemu koszt wysyłki, jakie ten poniósł w związku ze złożeniem reklamacji (koszt wysyłki). W przypadku odrzucenia wniosku Kupujący, jako właściciel produktu, ponosi koszt wysyłki odesłania produktu na adres przez niego wskazany.

Szczegółowe zasady realizacji reklamacji są zapisane w Regulaminie sklepu §6 Reklamacje

Oprogramowanie KQS.store

Sklep internetowy korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej szczegółów znajdziesz w polityce Cookies.closebar
Sagatia.pl